ข่าวและบทความเกี่ยวกับ Spectrum Auction

ข่าวสั้นและบทความที่เกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่ทั้งกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศไทย