ข่าวสั้น

มาครบไม่ตกขบวน! 5 ค่ายยื่นเอกสารเข้าร่วมการประมูลคลื่นรอบใหม่ ตัดเชือกพร้อมกัน 16 กุมภาพันธ์นี้

ที่มาภาพ: มติชน

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์) เป็นวันที่ กสทช. โทรคมนาคม เปิดให้ผู้ประกอบการเครือข่ายยื่นคำขอรับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ประกอบการที่ร่วมยื่นทั้งหมด 5 ราย ตามลำดับดังต่อไปนี้

ลำดับแรกเป็น บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิิเคชั่น จำกัด ที่เข้ามายื่นเอกสารทั้งหมดตั้งแต่เวลา 11.00 น.

ตามด้วย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามายื่นเอกสารทั้งหมดในเวลา 11.09 น.

ลำดับที่ 3 เป็น บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด โดยนายชารัด เมโรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร dtac คนใหม่ล่าสุด เป็นผู้เข้ามามอบเอกสารให้แก่ กสทช. ด้วยตนเองในเวลา 12.59 น.

ลำดับที่ 4 เป็น บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นผู้เข้ามามอบเอกสารทั้งหมดในเวลา 15.15 น.

และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารเป็นลำดับสุดท้าย ในเวลา 15.35 น.

สำหรับการประมูลคลื่นรอบนี้จะประมูลทั้งหมด 4 คลื่น ได้แก่

  • คลื่น 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2×5 MHz ราคาตั้งต้น 8,792 ล้านบาท เคาะเพิ่มครั้งละ 440 ล้านบาท แบ่งชำระทั้งหมด 10 งวด งวดละ 10% ของราคาที่ชนะประมูล
  • คลื่น 1800 MHz จำนวน 7 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2×5 MHz ราคาตั้งต้น 12,486 ล้านบาท (ราคาล่าสุดของ dtac) เคาะเพิ่มครั้งละ 25 ล้านบาท แบ่งชำระ 3 งวด งวดแรกชำระ 50% ของราคาที่ชนะประมูล งวดที่ 2 และ 3 ชำระอีกงวดละ 25% ของราคาที่ชนะประมูล
  • คลื่น 2600 MHz จำนวน 19 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 MHz ราคาตั้งต้น 1,862 ล้านบาท เคาะเพิ่มครั้งละ 93 ล้านบาท แบ่งชำระ 7 งวด งวดแรกชำระ 10% ของราคาที่ชนะประมูล งวดที่ 2-7 ชำระงวดละ 15% ของราคาที่ชนะประมูล
  • คลื่น 26 GHz จำนวน 27 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 100 MHz ราคาตั้งต้น 423 ล้านบาท เคาะเพิ่มครั้งละ 22 ล้านบาท ชำระเงินครั้งเดียวภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ประมูล (หรือก่อน 16 กุมภาพันธ์ 2564)

สำหรับกระบวนการถัดไป สำนักงาน กสทช. จะพิจารณารายละเอียดคำขอรับใบอนุญาต คุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล ก่อนเปิดการประมูลรอบสาธิตในวันที่ 10 และ 14 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ก่อนเปิดประมูลจริงในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)