ข่าวสั้น

สรุปผลการประมูลคลื่น 700/2600 MHz และ 26 GHz – AIS กวาดคลื่นเก็บเยอะสุด ตามด้วย True, TOT, CAT และ dtac รั้งท้าย

เสร็จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz, 2600 MHz และ 26 GHZ ที่มีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ โดยในช่วงเช้า กสทช. แถลงข่าวเปิดการประมูลพร้อมอธิบายกติกาการประมูลใหม่เพื่อป้องกันการปั่นราคาและควบคุมราคาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และเผยว่าการประมูลอาจจะใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากรอบนี้มีของขายเยอะและสองในสามต้องวางเครือข่ายกันใหม่ทั้งหมด จึงทำให้การประมูลในวันนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องมีการคำนวณอย่างรอบคอบ

โดยผลการประมูลอย่างเป็นทางการ (ณ เวลา 16.30 น.) มีดังต่อไปนี้

700 MHz

การประมูลคลื่น 700 MHz เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นการแข่งขันกันระหว่าง THUC, CAT และ AWN โดยผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเลือกเสนอราคาได้สูงสุด 3 ชุด จากจำนวนคลื่นที่มีจำหน่ายทั้งหมด 3 ชุด มีราคาเสนอสุดท้ายที่ชุดละ 17,153 ล้านบาท และมีผู้ชนะการประมูลดังนี้

 • บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ชนะ 2 ชุด ที่ย่าน 738-748 MHz/793-803 MHz จำนวน 2×10 MHz
 • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ชนะ 1 ชุด ที่ย่าน 733-738 MHz/788-793 MHz จำนวน 2×5 MHz

ทำให้ 700 MHz มีมูลค่าทั้งหมด 51,459 ล้านบาท และเมื่อรวมกับการจัดสรรในรอบก่อน จะทำให้คลื่น 700 MHz มีมูลค่ารวมทั้งหมด 104,211 ล้านบาท และมีผู้ครอบครองคลื่นความถี่ทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

 • บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จำกัด มีครอบครอง 2×10 MHz (703-713 MHz/758-768 MHz)
 • บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด มีครอบครอง 2×10 MHz (713-723 MHz/768-778 MHz)
 • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด มีครอบครอง 2×15 MHz (723-738 MHz/778-793 MHz)
 • บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มีครอบครอง 2×10 MHz (738-748 MHz/793-803 MHz)

ในส่วนของการชำระเงินค่าประมูลยังคงยึดเงื่อนไขเดียวกันกับการจัดสรรครั้งที่แล้ว คือชำระเป็นรายปี ปีละ 10% ของมูลค่าใบอนุญาต

2600 MHz

สำหรับคลื่น 2600 MHz เริ่มเปิดประมูลในเวลา 12.30 น. เป็นการแข่งขันกันอีกครั้งระหว่าง THUC, CAT และ AWN ผู้เข้าประมูลสามารถเสนอซื้อได้ทั้งหมด 10 ชุด จากจำนวนคลื่นที่มีจำหน่ายทั้งหมด 19 ชุด มีราคาเสนอสุดท้ายที่ชุดละ 1,956 ล้านบาท และมีผู้ชนะการประมูลดังนี้

 • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ชนะ 10 ชุด ที่ย่าน 2500-2600 MHz จำนวน 100 MHz
 • บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชนะ 9 ชุด ที่ย่าน 2600-2690 MHz จำนวน 90 MHz

มีมูลค่ารวม 37,164 ล้านบาท กำหนดให้ชำระเงินค่าประมูลครั้งแรก 10% จากนั้นในงวดที่ 2-7 ชำระอีกงวดละ 15%

26 GHz (mmWave)

สำหรับคลื่น 26 GHz เริ่มเปิดประมูลในเวลา 14.30 น. เป็นการแข่งขันกันระหว่าง THUC, TOT, DTN และ AWN ผู้เข้าประมูลสามารถเสนอซื้อได้ทั้งหมด 12 ชุด จากจำนวนคลื่นความถี่ที่มีจำหน่ายทั้งหมด 27 ชุด แต่เนื่องจากว่าการประมูลในรอบนี้ สามารถจบลงได้ใน 1 เคาะ เนื่องจากจำนวนซื้อน้อยกว่าจำนวนขาย มีราคาเสนอสุดท้ายที่ชุดละ 445 ล้านบาท และมีผู้ชนะการประมูลมีดังนี้

 • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ชนะ 12 ชุด ที่ย่าน 25.2-26.4 GHz จำนวน 1200 MHz
 • บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชนะ 8 ชุด ที่ย่าน 24.3-25.1 GHz จำนวน 800 MHz
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชนะ 4 ชุด ที่ย่าน 26.4-26.8 GHz จำนวน 400 MHz
 • บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ชนะ 2 ชุด ที่ย่าน 26.8-27.0 GHz จำนวน 200 MHz

มีมูลค่ารวม 11,125 ล้านบาท กำหนดให้ชำระครั้งเดียวทั้งก้อนภายใน 1 ปี นับจากวันที่เปิดประมูล (ภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2564)

สำหรับขั้นตอนถัดไป กสทช. จะทำการสรุปผลและรับรองผลการประมูลภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และจะเริ่มเปิดให้เอกชนผู้ชนะการประมูล ชำระค่าคลื่นความถี่เพื่อเข้าขอรับใบอนุญาตได้ทันที ซึ่ง กสทช. คาดว่าจะสามารถออกใบอนุญาตได้เร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)