ข่าวสั้น

AIS ออกโรงเตือน อย่าสนุกจนลืมตัว April Fool Day ต่อให้เป็นวันโกหก แต่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

AIS อุ่นใจ Cyber ออกโรงเตือนชาวเน็ตเป็นกรณีพิเศษ ให้ระมัดระวังการแชร์ข่าวสารต่าง ๆ โดยเฉพาะในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งทั่วโลกถือว่าเป็นวัน “April Fool Day” หรือ “วันเมษาหน้าโง่” ที่ทั่วโลกนิยมกุเรื่องโกหกด้วยความสนุกสนาน ว่าอาจมีความผิดร้ายแรงตามกฎหมาย

แม้ April Fool Day เป็นเทศกาลที่นิยมเล่นกันทั่วโลก แต่ในปัจจุบันที่การแชร์จข่าวสารมีทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลเท็จ หรือการโกหกหลอกลวงบนโลกออนไลน์ จึงเป็นอีกวาระแห่งชาติที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและร่วมกันระดมหาวิธีการรับมือถึงเรื่องดังกล่าว เพราะการโกหกหลอกลวงกันในวันนี้ อาจมีผลกระทบและสร้างความเข้าใจแบบผิด ๆ และอาจนำมาสู่การก่ออาชญากรรมได้ในอนาคต

AIS อุ่นใจ Cyber ในฐานะผู้ที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ให้ถูกวิธี จึงขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเตือนใจผู้ใช้งาน ให้ระมัดระวังถึงการนำเข้าข้อมูลอย่างมีสติ แม้เป็นวันที่ 1 เมษายน เพราะอาจมีความผิิดฐานนำเข้าข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2564 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลทั้งผู้นำเข้าข้อมูลและผู้ส่งต่อข้อมูล รวมถึงมีความผิดฐานนำเข้า ส่งต่อ เจตนาบิดเบือน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐฯ ตาม มาตรา 9 (3) แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งต่อข้อมูล

ทั้งนี้ AIS อุ่นใจ Cyber ได้จัดทำวิดีทัศน์ชุด “Fool’s Day ไม่ Foolish” เพื่อย้ำถึงความสำคัญในการใช้บริการออนไลน์อย่างมีสติ

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ