ข่าวสั้น

AIS Academy เปิดตัว “LearnDi” แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสใหม่ให้กับชาวไทย

AIS Academy จับมือกับพันธมิตรด้าน “EdTech” ชั้นนำของเมืองไทย เปิดตัว “LearnDi by AIS Academy” แพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับกลุ่มธุรกิจองค์กร ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนการทำการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Organization Transformation) ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ด้วยเครื่องมือสนับสนุน อันจะช่วยให้องค์กร, SMEs ตลอดจนบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจ และความพร้อมภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างไม่หยุดยั้ง

“LearnDi by AIS Academy” เกิดขึ้นจากการพัฒนาภายใน AIS ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ จึงทำให้ AIS รู้ว่าพนักงานต้องการอะไร ผู้ประกอบการต้องการอะไร และองค์กรต้องการอะไร เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเป้าหมาย ในการนี้ AIS ได้จับมือร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Invent, SEAC, Humanica, Conicle, NEO Academy by CMMU, Beyond Training, Doctor A to Z เพื่อผสานจุดแข็งของแต่ละคนเข้าด้วยกัน และออกมาเป็น “LearnDi” ที่เปรียบเสมือนเป็น Hub สำหรับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ทั้ง Hard Skill/Soft Skill อันจะช่วยตอบสนองความต้องการของบุคคลได้อย่างต่อเนื่องผ่านการทำ Self-development เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเป็นธรรม มีความสอดคล้องกับพนักงานในทุกระดับ

และนอกจากนี้ AIS ยังร่วมมือกับ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาให้ LearnDi สามารถวัดศักยภาพของบุคลากรได้ผ่านแบบวัดศักยภาพสำหรับบุคคล (Self-competency Assessment) รวมถึงแบบทดสอบวัดศักยภาพส่วนบุคคลด้านดิจิทัล (Self-Digital Competency Assessment) เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพตัวเองก่อนการนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสม สุดท้ายเมื่อเรียนจบก็จะได้รับ E-Certificate ที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนรู้รูปแบบใหม่ต่อไป

LearnDi by AIS Academy พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนวงการ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนบุคลากรให้เข้าถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนผ่านองค์กร ทลายกรอบความรู้แบบเดิม ๆ ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและติดต่อใช้บริการได้ที่ www.aisacademy.com

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ