ข่าวสั้น

AIS จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าติดตั้งเครือข่าย 5G ภายในโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AIS สานต่อความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโควิด-19 กับภาคสาธารณสุข ล่าสุดจับมือร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าติดตั้งโครงข่าย 5G ภายในโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จในการติดตั้งโครงข่าย 5G ในโรงพยาบาลสนามแล้วกว่า 31 แห่งทั่วประเทศภายใต้โครงการ “AIS 5G สู้ภัยโควิด”

AIS เดินหน้ารับมือภัยโควิด-19 ผ่านโครงการ “AIS 5G สู้ภัยโควิด” มาตั้งแต่ปี 2563 โดยร่วมมือกับภาคสาธารณสุขในการขยายโครงข่าย 5G / 4G / Wi-Fi และ AIS Fibre เข้าสู่โรงพยาบาล ศูนย์สาธารณสุข และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนซิมการ์ด และบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการสาธารณสุขได้ผ่าน Telemedicine และหุ่นยนต์ 5G Robot เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดของบุคลากรทางการแพทย์ และให้ผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้อย่างคลายกังวล

ล่าสุดกับการระบาดระลอกที่ 3 โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการระบาดหนักที่สุด AIS ได้จับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าติดตั้งโครงข่าย 5G / 4G / Wi-Fi และ AIS Fibre ภายในโรงพยาบาลสนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากเดิมที่มีติดตั้งในโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพมหานครอยู่ก่อนแล้ว เพื่อให้สามารถรับมือความต้องการของลูกค้าที่ต้องการติดต่อสื่อสารได้อย่างเร่งด่วน จากปัญหาที่โรงพยาบาลหลายแห่งเต็มจนขาดแคลนห้องพักในห้วงเวลานี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 100 เตียง โดยเป้าหมายของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เพื่อเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะรองรับผู้ติดเชื้อโควิด ทั้งที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลใกล้ชิดผู้ป่วยและปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสังคม นอกจากนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ด้วย ในช่วงต้นจะเริ่มให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อน โดยในส่วนของระบบสื่อสารที่ AIS ร่วมสนับสนุนครั้งนี้ ถือว่าตรงกับความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการเสริมขีดความสามารถการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการรับ/ส่งข้อมูล รวมไปถึงการให้ผู้ป่วยได้ใช้สื่อสารเพื่อลดความเครียดระหว่างการพักรักษา ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นได้ในเร็ววัน”

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ