ข่าวสั้น

AIS จับมือ OMRON ร่วมส่งโซลูชัน Industry 4.0 พลิกฟื้นสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย

AIS จับมือร่วมกับ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด หรือ OMRON ผู้นำด้าน Smart Manufacturing – Autonomous Mobile Robot ร่วมผลักดันโซลูชัน Smart Manufacturing ที่ผสานการนำเครือข่าย 5G ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เข้ากับโซลูชัน และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ก่อให้เกิดโซลูชันที่ตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการด้านภาคการผลิตอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์

โดยความร่วมมือนี้เป็นการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร ประยุกต์การเชื่อมต่อเทคโนโลยีการผลิต ผนวก Information Technology (IT) กับ Operation Technology (OT) อย่างไร้ขีดจำกัด และจะได้ร่วมกันสร้างโซลูชั่นใหม่ ยกระดับภาคการผลิตสู่การเป็น Smart Manufacturing อย่างสมบูรณ์ เพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล AIS 5G ที่มีออกแบบได้ตามความต้องการใช้งานในรูปแบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network) เพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพิ่มความเร็ว ลดความหน่วง (Latency) เพื่อการรองรับการทำงาน IoT ได้อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นต่อข้อกำหนด (Flexible Manufacturing) การลดต้นทุนการผลิตสินค้าจำนวนน้อย (Small Lot Size Production) การสอบย้อนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (Traceability) และระบบซ่อมบำรุงเชิงรุก (Predictive Maintenance) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบนโครงสร้างพื้นฐาน 5G Private Network ที่เพิ่มความปลอดภัยภายใต้การลงทุนที่เหมาะสม สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ในขณะที่ยังคงความสามารถในการผลิต และการแข่งขัน หรือแม้แต่ในเรื่องของการจัดการวัตถุดิบให้ถูกต้อง เพิ่มความแม่นยำ และลดเวลาสิ้นเปลืองการใช้แรงงาน ทำให้บุคลากรสามารถใช้เวลากับการทำงานอื่นได้เต็มที่มากขึ้น

การร่วมมือกันระหว่าง AIS และ OMRON ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับเทคโนโลยีและโซลูชันให้ก้าวหน้ามากขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลที่เร็วและเสถียรภายใต้การทำงานของ 5G ซึ่งข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นแง่พื้นที่หรือความครอบคลุมของสัญญาณ ความหลากหลายของอุปกรณ์ ตลอดจนระบบการจัดการที่มีความปลอดภัยมากขึ้น อันจะเป็นการตอบโจทย์การทำงานแบบ Industry 4.0 ซึ่งถือเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ที่มีความต้องการในการพาลูกค้าก้าวสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยี 5G อย่างลงตัว

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ