ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสั้น

อนุมัติแล้ว ดีแทคเตรียมควบรวมกับทรู พร้อมเสร็จสิ้นภายในปี 2565

 

หลังจากมีข่าวเรื่องการควบรวมกิจการของดีแทคกับทรู ล่าสุดทางดีแทคมีมติเห็นชอบในการอนุมัติการควบรวมกับทรูแล้ว  หลังจากผ่านขั้นตอนในการสอบทานกิจการ (Due Diligence) และมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทเทคโนโลยี-โทรคมนาคมใหม่ (Telecom-Tech Company) กับทรู

 

โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นี้จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ 5G ที่ครอบคลุมมากขึ้น คุณภาพเครือข่ายที่ดีขึ้น การดูแลลูกค้าที่ดีมากขึ้น และบริการใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทใหม่นี้จะช่วยผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาค โดยนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับโลกที่น่าสนใจทั้งในด้านบริการและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสในการจ้างงานในระดับดิจิทัล ซึ่งจะรวมถึงการระดมทุนเพื่อลงทุนในดิจิทัลสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นนวัตกรรมของสินค้าและบริการเพื่อคนไทย

 

หลังจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา จะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (voluntary tender offer หรือ VTO) แก่ผู้ถือหุ้นดีแทคและทรูซึ่งมีทางเลือกที่จะร่วมตามการเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือดำเนินการต่อในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ควบรวมกิจการกัน ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระหว่างนี้กิจการของทั้งสองบริษัทจะยังดำเนินการต่อไปตามปกติอย่างอิสระ จนกว่าการควบรวมกิจการจะเสร็จสิ้นภายในปี 2565 

คณะแกดกวน #teamgadguan

วงศธร ปิ่นเจริญทอง (WST)

สถาปนิก กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แต่จะเป็นอะไรอีกดีอันนี้ค่อยคิดเพิ่ม :)