ข่าวสั้น

AIS ซื้อกิจการ 3BB พร้อมขยายอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ ครอบคลุมทั่วประเทศทันที

เอไอเอส ประกาศซื้อหุ้น 3BB และเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน JASIF ทั้งหมดนี้เพื่อการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ให้มีความครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยทันที 

โดย AWN ได้ลงนามใน บันทึกข้อตกลงกับ ACU และ JAS ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อซื้อขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุนใน JASIF (Undertaking Agreement) (“บันทึกข้อตกลง”) โดย AWN จะยื่นเรื่องขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งภายหลังจากการได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566 ถ้าได้รับการอนุมัติจาก กสทช.

โดยการลงทุนครั้งนี้แบ่งเป็นการเข้าถือหุ้นบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB และบริษัทย่อยในเครือ มูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท และทำการซื้อหน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนดอินเตอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เป็นสัดส่วน 19% มูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งหมด 32,420 ล้านบาท

การลงทุนครั้งนี้ทำให้ AIS Fibre มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วประเทศ และมีลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทยทันที รวมทั้งยังช่วยในการพัฒนาโครงสร้างไฟเบอร์ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความซ้ำซ้อนของสายไฟเบอร์ในประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยด้วย 

คณะแกดกวน #teamgadguan

วงศธร ปิ่นเจริญทอง (WST)

สถาปนิก กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แต่จะเป็นอะไรอีกดีอันนี้ค่อยคิดเพิ่ม :)