ข่าวสั้น

ลงหลัก ปักฐานแล้ว “AWS จะทำอะไรต่อในปี 2023 ? “

ปลายปี 2022 ที่ผ่านมา AWS หรือชื่อเต็ม ๆ Amazon Web Service หนึ่งในบริษัทของ Amazon บริษัท Tech ระดับโลกที่มีบริการหลากหลาย ได้ประกาศการลงทุนในไทยอย่างเป็นทางการ รวมถึงการตั้ง​ Server ในไทย ด้วยเงินลงทุนสูงถึง 1.9 แสนล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปีจากนี้

สำหรับปี 2023 นี้ AWS บอกว่า Gartner เล็งเห็นตลาด Cloud ในประเทศไทยจะเติบโตถึง 32% เมื่อเทียบกับการเติบโตตลาด Cloud ในระดับโลกที่น่าจะโตประมาณ 20% ความแพร่หลายของ Cloud จากนี้ สอดคล้องกับข้อมูลมหาศาลที่ใน 5 ปีจากนี้ ปริมาณของข้อมูล น่าจะสูงกว่าเป็น 2 เท่า ตั้งแต่คอมพิวเตอร์เกิดมาในโลกนี้

ทำไมข้อมูลมหาศาล ? เพราะเทคโนโลยี AI / Machine Learning รวมถึงการทำรูปแบบจำลองต่าง ๆ เช่นการลองสร้างตึก โรงงาน สำรวจสถานที่ หรือวงการรถแข่งสูตร 1 (Formula 1) ที่ข้อมูลการวิ่งของรถใน 1 วินาที ประมวลผลออกมา ต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลสูงถึง 150 TB ในการเก็บข้อมูล

Cloud จึงมีบทบาทในการช่วย จัดเก็บ จัดความสำคัญ และทำให้การเข้าถึงข้อมูล เหมาะสมกับผู้เข้าถึง ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูล จัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น และปลอดภัยขึ้นเช่นกัน

ทุกวันนี้ ลูกค้าของ​ AWS ในไทย เป็นสินค้าและบริการที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีหลายเจ้ามาก ไม่ว่าจะ 7-11 / CPF / SCG / Pomelo / Tisco / KBTG / 2C2P / Flow Account และ The 1 โดยแต่ละละกิจการ สามารถใช้คุณสมบัติ Cloud ที่ช่วยลดต้นทุน แต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

เพื่อให้องค์กรที่ไม่เคยเข้าถึง Cloud หรือบริการของ​ AWS สามารถจับต้องบริการนี้ได้ง่ายขึ้น AWS จึงแต่งตั้งบริษัท SIS ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า บริการของ AWS เพื่อให้เข้าถึง​ SME หรือองค์กรรายเล็ก ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

ท้ายสุดนี้ AWS เล็งเห็นการพัฒนาวงการ Cloud ผ่านการอบรมบุคลากรให้เชี่ยวชาญด้าน Cloud ให้ได้ 29 ล้านคนภายในปี 2030 และยังพูดถึงเรื่อง Chat GPT ไว้ด้วยว่า AWS มีการทำ Coding ที่ให้นักพัฒนาหรือลูกค้าที่ใช้งาน​​ AWS เอาไปศึกษาความเป็นไปได้ โดย AWS มองว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดี มีอนาคตแน่นอน

คณะแกดกวน #teamgadguan

ดลกุล เนตรรัตนากุล (zipboy)

ชื่อเต๋า อายุหลัก 3 ชอบของเล่นไฮเทคทั้งหลาย แต่ไม่ค่อยจะได้เล่น ต้องไปยืมชาวบ้านมาลอง เป็นกรรมกรประจำ #TeamGadGuan รักที่จะเขียน และรักคนอ่านครับ^^