ข่าวสั้น

ผลวิจัยตลาดเผย Apple ครองสถิติส่วนแบ่งรายได้ ตลาดค้าส่งสมาร์ทโฟนสูงสุด 51%

การตอบสนองของผู้บริโภคจากการเปิดตัวของโทรศัพท์ iPhone X ในช่วงปลาายปี 2017 ที่ผ่านมานั้น อาจจะต้องถือว่าเป็นกระแสตอบรับในทางบวกสุดขีด แม้ว่าจะทำราคาเปิดตัว 999 เหรียญสหรัฐ แต่ทาง Apple ก็รักษาระดับยอดขายเครื่องเอาไว้ได้พร้อมทั้งทำสถิติรายได้และกำไรสูงสุดของบริษัทในปีปฏิทินการเงิน 2018 ซึ่งผลการวิจัยตลาดล่าสุดจาก Strategy Analytics นั้นเปิดเผยว่า Apple ครองส่วนแบ่งรายได้ในตลาดค้าส่งสมาร์ทโฟนได้มากถึง 51 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจาก 48.5 เปอร์เซ็นต์ และในแง่รายได้อยู่ที่ 6.14 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นจาก 5.42 หมื่นล้านเหรียญ และราคาขายเครื่องเฉลี่ยอยู่ที่ 795 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2017

ด้านของ Samsung ที่ตามมาเป็นอันดับสองก็อยู่ในเกณฑ์เติบโตเช่นเดียวกัน โดยมีส่วนแบ่งในตลาดค้าส่งสมาร์ทโฟนอยู่ที่ 15.7 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นมาจาก 14.5 เปอร์เซ็นต์ ในแง่รายได้นั้น 1.89 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อน 1.62 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ราคาขายเครื่องเฉลี่ยอยู่ที่ 254 เหรียญสหรัฐ ตามมาด้วยอันดับสามเป็นของ Huawei ก็เติบโตขึ้นเล็กน้อย มีส่วนแบ่งในตลาดค้าส่ง 7 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นมาจาก 6.5 เปอร์เซ็นต์ และรายได้นั้นอยู่ที่ 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อน 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีราคาขายเครื่องเฉลี่ยอยู่ที่ 205 เหรียญสหรัฐ

สำหรับผู้ผลิตรายอื่นๆ ของตลาดนั้นมีส่วนแบ่งในตลาดค้าส่งสมาร์ทโฟนรวมกัน 26.2 เปอร์เซ็นต์ ลดลงจาก 30.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อช่วงเดียวของปีก่อน ในแง่ของรายได้รวมทำผลงานกันได้อยู่ที่ 3.15 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 3.42 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภาพรวมของตลาดค้าส่งสมาร์ทโฟนระหว่างช่วงไตรมาส 4/2017 นั้นมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อน 8 เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนรายได้รวมทั้งหมด 1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ สูงสุดเป็นสถิติใหม่ และในผลวิจัยตลาดดังกล่าวนี้ ยังระบุด้วยว่ารายได้ของ Apple ในตลาดค้าส่งสมาร์ทโฟนนั้น มากกว่ารายได้ของบรรดาผู้ผลิตอื่นๆ รวมกัน และมีรายได้ที่สูงกว่าทาง Samsung สามเท่าตัว และสูงกว่าทาง Huawei เจ็ดเท่าตัว

คณะแกดกวน #teamgadguan

GadGuan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ