ข่าวประชาสัมพันธ์

TOT จับมือ 11 พันธมิตรโทรคมนาคม ลงนามบันทึกความร่วมมือในการใช้งานท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ร่วมกับ 11 พันธมิตรโทรคมนาคม ภายใต้สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันได้แก่ บริษัท บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัท เคเบิลคอนเนค จำกัดบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัดบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด อันเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน ภายใต้หลักการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ตามที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกัน และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งอาเซียนเป็นต้น

บันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นบันทึกความใจระหว่าง 11 พันธมิตรโทรคมนาคม กับทีโอทีโดยตรง โดยทั้ง 11 ราย ตกลงเช่าโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ที่ทีโอทีจะลงทุนก่อสร้าง โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ที่ 9,650 บาทต่อ 1 Sub Duct (เท่ากับ 3-4 Micro Duct) ต่อ 1 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นการลดการลงทุนซ้ำซ้อน และสร้างประโยชน์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้กับทีโอทีอย่างยั่งยืน อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่มีผลใช้ทั่วทั้งประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรเสีย การคิดค่าเช่าใช้งานจะนำจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดมาคิดเป็นส่วนลดเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เอกชนต้องรับภาระค่าเช่าใช้โครงข่ายมากเกินไปจนเป็นภาระแก่ประชาชน

โครงการดังกล่าว ทีโอที จะนำท่อร้อยสารสื่อสารที่มีอยู่เดิม รวมถึงโครงการใหม่ที่กำลังจะดำเนินการเพิ่มเติม มาปล่อยให้เอกชนเช่าใช้งาน ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนนโยบายการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infrastructure Sharing) และยังเป็นการนำเอาสินทรัพย์ของรัฐมาสร้างผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)