ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS จับมือ SCG และ PSU สร้างต้นแบบ Industrial 4.0 ด้วยเทคโนโลยี 5G เพิ่มความปลอดภัยในงานที่มีความเสี่ยงได้สำเร็จ

AIS ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ร่วมกันนำเทคโนโลยี 5G มายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ Industrial 4.0 พร้อมจับมือกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันทดสอบการใช้งาน 5G กับภาคอุตสาหกรรมได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช.

https://youtu.be/vK6CqBjGFZ4

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว AIS, SCG และ ม.อ. ได้ร่วมกันพัฒนารถยกต้นแบบให้สามารถควบคุมระยะไกลผ่าน 5G จากสำนักงานใหญ่ SCG บางซื่อ ถึงโรงงาน SCG เขาวง จังหวัดสระบุรี ระยะทางกว่า 130 กิโลเมตร โดยผู้ควบคุมรถไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ตัวรถ แต่สามารถควบคุมเพื่อขนย้ายสิ่งของจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำ ภายใต้สภาพแวดล้อมจริงบนคลื่นความถี่ 2600 MHz จากการสนับสนุนของ กสทช. และจากความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ AIS และ SCG ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันวิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 5G ในโครงการอื่น ๆ ตลอดจนร่วมพัฒนาและสร้าง 5G Ecosystem ที่จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ Industrial 4.0 และยกระดับชีวิตของคนไทยให้เติบโตได้อย่างเต็มภาคภูมิ

โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Digital Transformation ของ SCG ที่ดำเนินการมาแล้วกว่า 5 ปี เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้เตบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และโครงการ AIS 5G Playground ที่เป็นการนำเอา Use-case ที่ได้จากการทดสอบ 5G ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มาพัฒนารูปแบบและแนวทางการใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละรูปแบบธุรกิจ ซึ่งกรณีของ SCG ถือเป็นครั้งแรกกับการทดสอบ 5G ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่นการทำงานของเครื่องจักรบรเวณเหมืองปูน เตาเผาปูนซีเมนต์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่าง ๆ ของ SCG ให้ดีขึ้นเป็นต้น

สำหรับโครงการพัฒนารถ 5G Forklift เริ่มดำเนนการที่โรงงานของ SCG ในจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรก เพราะมีการเคลื่อนย้ายทั้งวัตถุดิบและสินค้าโดยใช้รถ Forklift เพื่ออำนวยความสะดวกอยู่แล้ว อีกทั้งรถ Forklift ยังเป็น material mobility ที่สามารถควบคุมได้ง่ายที่สุด ก่อนที่จะต่อยอดสู่อุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการนำเอาเทคโนโลยี 5G ของ AIS มาปรับใช้ จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของ SCG ได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น เพราะเมื่อโครงการลุล่วงแล้วเสร็จ พนักงานจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ในโรงงานจากที่ไหนก็ได้ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือต่าง ๆ แบบระยะไกลได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่หน้างานอีกต่อไป

ทั้งหมดเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน 5G ของ AIS ที่ทดสอบการใช้งานแล้วครบทุกภาคทั่วประเทศ แต่การนำนวัตกรรม 5G ไปพัฒนาให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจ และแนวทางการใช้งานแบบอื่น ๆ ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง 5G Ecosystem ที่แข็งแกร่ง สร้างโอกาสในการแข่งขันเวทีโลก ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)