ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS จับมือ กรมรางฯ และ BTSC ร่วมทดสอบ 5G บนคลื่น 2600 MHz ตามแนวสายสีเขียว พร้อมสร้างความมั่นใจ คลื่น 5G ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร

AIS จับมือร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง และ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ประกาศความพร้อมในการร่วมทดสอบการใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า อันมีสาเหตุจากการที่คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ที่ AIS ประมูลได้ และเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีย่านความถี่ที่ใกล้เคียงกับย่าน 2400 MHz ที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวใช้งานอยู่

ที่ผ่านมา BTSC มีความกังวลต่อคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 MHz ที่ กสทช. นำออกมาประมูล จึงได้มีการส่งเรื่องไปยัง กสทช. เพื่อเตรียมการป้องกัน และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินรถ รวมถึงประสานงานกับ บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับคลื่นความถี่โทรคมนาคมย่านใหม่ โดย BTSC ได้ร่วมมือในการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่กับ AIS อย่างเต็มที่ และตลอดระยะเวลาทดสอบ รวมถึงการเปิดใช้งานเครือข่าย ก็ยังไม่พบผลกระทบต่อระบบรถไฟฟ้าแต่อย่างใด และรถไฟฟ้ายังสามารถให้บริการได้ตามปกติตลอดระยะเวลาทดสอบ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง ได้ขอความร่วมมือกับ BTSC ในการพัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์รวมถึงระบบป้องกันสัญญาณรบกวนภายในระยะเวลา 5 เดือน รวมถึงขอความร่วมมือจาก AIS เพื่อดำเนินการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่กับระบบรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาวิธีป้องกันการเกิดผลกระทบ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และใช้งานทั้งระบบการสื่อสารและระบบโดยสารรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)