ข่าวประชาสัมพันธ์

dtac เปิดตัวโครงการ “เน็ตทำกิน” จัดคอร์สสุดเข้มข้น ติวเทรนด์ออนไลน์ให้ผู้ค้ารายย่อยก้าวพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

dtac เดินหน้าโครงการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่กำลังประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด 19 กับโครงการ “ดีแทค เน็ตทำกิน” ติดปีกผู้ค้ารายย่อยให้สามารถสู้วิกฤตได้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล สร้างโอกาสในการเข้าถึงโลกเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกัน (Digital Inclusion) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ

โครงการ “ดีแทค เน็ตทำกิน” เป็นโครงการที่ยกระดับขึ้นมาจากโครงการ “ดีแทคเน็ตอาสา” ซึ่งเน้นการทำงานเพื่อบริการสังคม สอนการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ในการดำเนินชีวิต และเมื่อเป็น “ดีแทค เน็ตทำกิน” จึงต้องเน้นการปรับแนวทางการดำเนินการไปสู่การช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลต่อไปได้ ผ่านการอบรมใน 6 หัวข้อสำคัญในการทำธุรกิจดังต่อไปนี้

 1. พื้นฐานการตลาดยุคดิิจิทัล การคาดการณ์ภาวะตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ และเครื่องมือการทำตลาด
 2. เรียนรู้แพลตฟอร์มการทำตลาดออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Instagram, YouTube และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ช่วยให้สามารถทำการตลาดต่อไปได้
 3. การถ่ายภาพเบื้องต้นสำหรับสินค้าออนไลน์ เรียนรู้เคล็ดลับในการวางองค์ประกอบและถ่ายภาพสำหรับทำการตลาดบนออนไลน์
 4. การสร้างคอนเทนต์และจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ เรียนรู้เคล็ดลับในการสร้างคอนเทนต์เพื่อโปรโมทสินค้าบนโลกออนไลน์ โดยกูรูเรื่องการสร้างคอนเทนต์ตัวยงอย่าง “เพจอีจัน” ที่สามารถสร้างเพจ “อีจันตลาดแตก” ให้มีผู้ติดตามได้มากกว่า 11 ล้านราย
 5. ปักหมุดธุรกิจติดดาวให้ดัง เรียนรู้การใช้งาน Google Maps ในการปักหมุดร้านค้า และการใช้ Google Business ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และความน่าเชื่อถือในการดำเนินการ ถือเป็นอีกหนึ่งกลวิธีในการสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัล
 6. คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงคุณภาพสินค้า และการสร้างแพ็คเกจเพื่อนำเสนอสินค้าให้ขายได้มากขึ้น รวมถึงความรู้สำคัญเช่นเรื่องระบบภาษี การบริหารการเงินเพื่อขยายการเงินในอนาคต และขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในคุณภาพของอาหารและบริการ

สำหรับโครงการ “ดีแทค เน็ตทำกิน” จะเปิดลงทะเบียนรับผู้ค้าออนไลน์ที่สนใจจำนวน 100 ราย เพื่อเข้าร่วมรับการอบรมและบริการพี่เลี้ยงจนกว่าธุรกิจจะทรงตัวและค้าขายได้ประสบความสำเร็จเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้ประกอบการไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 2. มีสินค้าและบริการที่ดี ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 3. มีความต้องการให้สินค้าประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ 
 4. ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา
 5. มีอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการทำตลาดบนโลกออนไลน์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ Digital Inclusion เป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินธุรกิจของ dtac ในปี 2021 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอินเทอร์เน็ตให้เป็น “ตัวเร่ง” การขับเคลื่อนประเทศทั้งในระดับบุคคล สังคม และประเทศ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังจากวิกฤตของโควิด 19 ที่ต้องฟื้นสภาพเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เศรษฐกิจ และดิจิทัลไปพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับนโยบายขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs Goal ข้อที่ 10 ว่าด้วยเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ

สำหรับนโยบายในการทำธุรกิจด้านอื่น ๆ ของปี 2021 dtac จะแถลงรายละเอียดให้ทราบในโอกาสถัดไป

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ