ข่าวประชาสัมพันธ์

dtac จับมือ The Standard นำคลื่น 26 GHz ใช้กับงาน Live Broadcasting ถ่ายทอดสดทั่วโลกครั้งแรกในเอเชีย

dtac ประกาศความสำเร็จในการนำ 5G คลื่น 26 GHz มาทำ Live Broadcasting ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในเอเชีย ภายใต้ความร่วมมือกับ The Standard ในการพัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายประจำที่ (Fixed Wireless Access) ผ่านคลื่น 26 GHz เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดรายการ MORNING WEALTH ทาง The Standard Wealth ได้สำเร็จ

การทำ Live Broadcast ผ่าน 5G ในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันได้ชัดเจนว่า นอกจาก 5G จะเข้ามาช่วยตอบสนองในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ในภาคสื่อสารมวลชน 5G เองก็มีบทบาทในการช่วยให้สามารถมอบประสบการณ์ผ่านรูปแบบใหม่ ๆ ได้ทั้ง AR, VR, MR ตลอดจน XR หรือ Extended Reality ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้าน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในรายการแบบสดได้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ ล้วนจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

โดยรายการ MORNING WEALTH นอกจากเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านการ Live Broadcasting บน 5G แล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยพร้อมรับต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยประสบการณ์การรับชมรูปแบบใหม่ อันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ชมต่อรายการผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อไป

คณะแกดกวน #teamgadguan

คณะแกดกวน #teamgadguan

เว็บ Gadget อารมณ์ดี มีสาระ
เราคุยกันได้ทั้งเรื่องของเล่นไฮเทค วิทยาการ หรือกระทั่งเมาท์เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นงานเป็นการ