ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงดีอีเอส และ AWS ร่วมมือลงนาม MOU พร้อมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วันนี้ (25 ก.พ.65) ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ กับบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส หรือเอดับบลิวเอส (AWS) ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์ ในการสนับสนุนการปฏิรูประบบดิจิทัลของภาครัฐ

 

ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ดีอีเอส และหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ จะใช้ AWS เป็นส่วน หนึ่งของคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ส่วนกลางสําหรับ หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ

 

โดยภายในปีแรก ดีอีเอส จะทํางานร่วมกับภาครัฐ และ AWS เพื่อระบุ 10 โครงการนําร่องที่จะใช้ งานบน AWS ผ่านบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ โครงการนําร่องเหล่านี้จะช่วยให้เห็นถึงความ รวดเร็วที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อสร้างและส่งมอบบริการต่างๆ ได้สําเร็จ

 

“เรายังมีเป้าหมายที่จะหารือถึงทางเลือกที่ตกลงร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์ทั่วโลกของ AWS เพื่อสนับสนุนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ รัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้าย และปรับใช้เครื่องเสมือนบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ แบบไฮบริดในช่วง 4 ปีงบประมาณจากนี้ไป และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบคลาวด์ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นในการปลดล็อกระดับการประหยัดต้นทุน ที่เหมาะสมที่สุด สําหรับการขับเคลื่อนและเพิ่มการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ” นายชัยวุฒิกล่าว

 

นอกจากนี้ ขอบเขตข้อตกลงยังครอบคลุมถึงความร่วมมือ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งการนํา คลาวด์ไปใช้ทั่วประเทศโดยหน่วยงานรัฐ โดย AWS จะสนับสนุนจัดการฝึกอบรมให้ข้าราชการ 1,200 คน ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําในการกําหนดทิศทางที่เหมาะสมกับการใช้งานของรัฐบาลไทยด้วย

คณะแกดกวน #teamgadguan

วงศธร ปิ่นเจริญทอง (WST)

สถาปนิก กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แต่จะเป็นอะไรอีกดีอันนี้ค่อยคิดเพิ่ม :)