ข่าวประชาสัมพันธ์

SEAC จับมือ Code School Finland เพิ่มทักษะให้คนไทย ทั้งวิชาการและการใช้ชีวิต

จะทำอย่างไรให้ชีวิตของคนไทยดีกว่านี้ได้ นี่คือเป้าหมายขององค์กร SEAC ตั้งมาโดยตลอด โดยที่ทำการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่าน YourNextU by SEAC ที่ช่วยให้เพิ่มทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ทุกช่วงวัย โดยที่ทาง SEAC ได้ร่วมกันกับ Code School Finland สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาทักษะจากฟินแลนด์ นำร่องในการสอนและพัฒนาทักษะของครู และพัฒนาหลักสูตร ใน 12 โรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะให้รอบด้าน สามารถใช้ชีวิตได้ทั้งวิชาการและชีวิตจริง

โดยจุดเด่นของ Code School Finland ที่จะมาช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ มีทั้งการสอนเขียนโค้ด โปรแกรม และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยที่ทาง SEAC ได้ติดต่อมาเพื่อเสริมการพัฒนาทักษะด้านนี้ ซึ่งมีประสบการณ์ในประเทศฟินแลนด์ที่ได้เกิดปัญหามากมายในปี 1950 ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการเมือง แต่ก็ได้ตัดสินใจปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยที่มีความท้าทายของระบบการศึกษาไทยอยู่ที่แนวทางการสอนและการพัฒนาครูที่เตรียมพร้อมให้เหมาะสมกับทักษะแห่งอนาคต

จุดเด่นที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง Code School Finland และ SEAC ประกอบด้วย 

 • ความหลากหลายของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI), วิทยาการหุ่นยนต์(Robotics) รวมไปถึงการเขียนโปรแกรม (Coding) นอกจากนั้น ยังมีการเสริมในเรื่องของทักษะและกรอบความคิดที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในทุกเรื่อง เช่น ทักษะ 4Cs – Creativity, Critical Thinking, Communication และ Collaboration, ทักษะการออกแบบโดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง, การพัฒนาซอฟท์แวร์ เป็นต้น
 • มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา
 • มีการออกแบบการเรียนการสอนที่โดดเด่น โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน (Project-based) และการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน (Collaborative learning)
 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของครู/อาจารย์ผ่านการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านวิธีการสอนและการสร้างบทเรียน
 • ช่วยผู้สอนให้สามารถสอนหลักสูตรเหล่านี้ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการเรียน อาศัยเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • หลักสูตรได้รับการประเมินและรับรองจากสถาบันระดับโลก
 • มีทีมงานของ SEAC ที่ได้รับการรับรองจาก Code School Finland และมีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

หลักสูตร Code School Finland ที่เปิดตัวในประเทศไทย ประกอบด้วย

 • หลักสูตร Code and Create – ระดับเริ่มต้น สำหรับนักเรียนอายุ 9 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม Scratch เป็นสื่อการสอนหลัก มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดความเข้าใจแนวคิดและฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สามารถสร้างเรื่องราวที่ตัวละครมีการตอบโต้กัน (Interactive Story) และสร้างเกมส์ในระดับพื้นฐาน (Simple Game) ได้
 • หลักสูตร Develop and Test – ระดับกลาง สำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป ต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน Code & Create หรือเทียบเท่า ใช้โปรแกรม Scratch เป็นสื่อการสอนหลัก มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบเกมส์ สามารถสร้างเกมส์เพื่อการเรียนรู้และแอปพลิเคชันโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้
 • หลักสูตร Solutions and Syntax – ระดับกลาง สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป ต้องความรู้พื้นฐาน Code & Create และ Develop & Test หรือเทียบเท่า ใช้โปรแกรม Python เป็นสื่อการสอนหลัก มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้ผู้เรียน เข้าใจความจำเป็นของการแก้ปัญหาในโลกเทคโนโลยี สามารถสร้างโปรแกรมที่มีประโยชน์ใช้งานง่ายและสร้างระบบสั่งการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ได้ด้วยโปรแกรม Python

โดยที่หลักสูตรนี้จะเริ่มนำไปใช้กับการเรียนการสอนของ 12 โรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ 

 • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนซ์
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 
 • โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยา
 • โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 • โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, 
 • โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 นี้เป็นต้นไป

โดยการเรียน Codeing จะเป็นการเรียนรู้แบบพัฒนาตัวเอง ถ้าสามารถสอนได้ถูกวิธี ผู้เรียนจะสนุกและสามารถเพิ่มพูนทักษะได้จริง โดยการสอนทั่วไปจะเน้นการเรียนให้เก่ง แต่ Code School Finland เน้นความเข้าใจ ทำได้ในทางของตัวเอง และสามารถเพิ่มแรงบันดาลใจในการต่อยอดในอนาคตได้ รวมถึงครูผู้สอนเอง หากไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถเรียนรู้เพื่อนำไปสอนต่อได้ เพราะทาง Code School Finland เชื่อว่า การเขียนโค้ดคือการเรียนรู้ตลอดชีพ โดยทาง SEAC จะแจ้งเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการในลำดับถัดไป

คณะแกดกวน #teamgadguan

วงศธร ปิ่นเจริญทอง (WST)

สถาปนิก กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แต่จะเป็นอะไรอีกดีอันนี้ค่อยคิดเพิ่ม :)