ข่าวประชาสัมพันธ์

GO Green Together กับกสิกรไทยและ HUAWEI ชวนติดตั้ง-ผ่อนโซลาร์เซลล์สูงสุด 30 ปี

ธนาคารกสิกรไทยและ HUAWEI ร่วมมือกันในแคมเปญ GO Green Together สร้าง Green Ecosystem ส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียว พร้อมทั้งยังให้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อส่งเสริมและจูงใจการใช้งานพลังงานสีเขียวให้เพิ่มมากขึ้น

ธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดโครงการ GO GREEN Together เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากลูกค้าจำนวนมากทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์ เนื่องจากกระแสการอนุรักษ์พลังงานและค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย จึงได้ทำการร่วมมือกับ HUAWEI ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานโซลาร์เซลล์ โดนการส่งมอบเงินทุนและนวัตกรรมให้กับผู้ใช้งาน โดยที่เจาะกลุ่มทั้งผู้รับเหมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ ลูกค้ากลุ่มบ้านพักอาศัย และกลุ่มธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยโลกแล้วยังได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการลดค่าไฟฟ้าอีกด้วย

โดยที่ทาง HUAWEI จริงจังกับการพัฒนาพลังงานสีเขียวเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการแบบ E2E ลงกว่า 80% มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2.7 เท่า และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึง 230 ล้านตันในปี 2021 ที่ผ่านมา 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยในการประหยัดค่าไฟ และคาดการณ์ว่าจะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ถึง 80,000 ครัวเรือนในปี 2022 นี้ และจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยที่ธนาคารกสิกรไทยจะให้ข้อเสนอพิเศษโดยการสามารถผ่อนชำระค่าติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ได้สูงสุดถึง 30 ปี รวมทั้งยังสามารถรับบริการที่มีประสิทธิภาพจาก HUAWEI ที่สามารถเช็คข้อมูลกระแสไฟได้ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ และยังช่วยส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำในประเทศอีกด้วย โดยคาดหวังว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในบ้านพักอาศัยนี้จะมีถึง 30,000 หลังในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 265,000 ตัน หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ 33 ล้านต้นเลยทีเดียว

ความร่วมมือการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวเพื่อสร้าง Green ecosystem มีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้รับเหมาติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนและเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถรับงานได้อย่างคล่องตัวไม่สะดุด นอกจากนี้ ธนาคารจะให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่ผู้รับเหมาที่ดำเนินธุรกิจลงทุนติดตั้งโซลลาร์เซลล์บนอาคารและจำหน่ายไฟฟ้าระยะยาวในราคาประหยัดให้แก่เจ้าของอาคาร
  2. เจ้าของบ้าน จะรับการสนับสนุนสินเชื่อบ้านเพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ โปรโมชั่นพิเศษ ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
  3. เจ้าของธุรกิจ จะรับการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ โปรโมชั่นพิเศษ ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือผ่าน K-Contact Center 02-888-8888 ครับ

คณะแกดกวน #teamgadguan

วงศธร ปิ่นเจริญทอง (WST)

สถาปนิก กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แต่จะเป็นอะไรอีกดีอันนี้ค่อยคิดเพิ่ม :)