ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS และ Joylada ชวนอ่าน 7 นิยาย รู้เท่าทันภัยจากโลกไซเบอร์

AIS ในฐานะ Digital Service Provider มีเป้าหมายหนึ่งเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ นอกจากหลักสู้ตรต่างๆ ที่พัฒนาร่วมกันกับสถาบันศึกษาชั้นนำ และหน่วยงานรัฐบาลแล้ว ยังเพิ่มการรับรู้ในลักษณะของ Edutainment ผ่านนิยายแชท 7 เรื่องบนแพลทฟอร์มนิยายแชทชื่อดังอย่าง “จอยลดา” เพื่อให้เพิ่มความรู้ในการใช้งานโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย

ก่อนหน้านี้ AIS ได้เป็นผู้ที่เริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยด้านไซเบอร์ให้กับประชาชน ทั้งการใช้งานของ AIS Secure Net, Google Family Link และล่าสุดกับ AIS Spam Report Center 1588 ที่ช่วยนำไปสู่การจับกุมแกงค์คอลเซ็นเตอร์ผ่านการรายงานจากช่องทางนี้มาแล้ว ยังทำการเพิ่มองค์ความรู้ปละส่งเสริมทักษะการรับมือโลกดิจิทัลและอันตรายของการใช้งานอย่างผิดวิธี โดยได้ทำงานร่วมกันกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล โดยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และในการเพิ่มการรับรู้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเยาวชนในการตระหนักถึงภัยจากโลกไซเบอร์ ทาง AIS ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในการวิจัยถึงการรับสื่อของคนรุ่นใหม่ และทำการเลือกแพลทฟอร์ม “จอยลดา” แพลทฟอร์มนิยายแชทที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารถึง 7 ทักษะในการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ โดยนักเขียนจอยลดา ผ่านนิยาย 7 เรื่อง คือ

1.เพื่อเธอ เพื่อฝัน เพื่อฉันคนใหม่ : ทักษะ Cyber Safety การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

2.หนึ่งคลิก… พลิกอนาคต : ทักษะ Cyber Communication ร่องรอยบนโลกออนไลน์

3.ขอเป็นนายแค่ 5 นาที : ทักษะ Cyber Identification อัตลักษณ์พลเมืองไซเบอร์ / Cyber Empathy มารยาททางไซเบอร์

4.ความฝันของอันดา : Cyber Rights การจัดการความเป็นส่วนตัว

5.คุณพ่อผู้พิทักษ์ : Cyber Security การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนบุคคล

6.รู้ไว้ใช่ว่า…ฉบับป้ามหาภัย : Cyber Ability ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

7.Let’s Level Up! อย่าลาสแกรนมา : Cyber Balance ทักษะการจัดสรรหน้าจอ

โดยสามารถอ่านนิยายทั้ง 7 เรื่องได้แล้ววันนี้บนแอปพลิเคชัน “Joylada” และไมโครไซต์ joylada.com/aisxjoylada และทุกๆ การอ่านของทุกคนได้ช่วยสมทบทุนบริจาคให้กับมูลนิธิสายเด็ก 1387 ภายใต้แคมเปญ “Let’s Level up ฝ่าภารกิจอัปเลเวลความรู้ สู่สุขภาวะดิจิทัลที่ดี”

คณะแกดกวน #teamgadguan

วงศธร ปิ่นเจริญทอง (WST)

สถาปนิก กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แต่จะเป็นอะไรอีกดีอันนี้ค่อยคิดเพิ่ม :)