ข่าวประชาสัมพันธ์

ARV จับมือธนาคารกรุงไทย พัฒนา NCID เพื่อเตรียมเอกสารนิติบุคคลในรูปแบบดิจิทัล

เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในเครือบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  จับมือกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือทดสอบระบบ National Corporate Identification หรือ NCID ประกอบไปด้วย eSignature และ e-POA (electronic power of attorney) เพื่อช่วยนิติบุคคลในการเตรียมลงนามเอกสารดิจิทัล ตรวจสอบตัวตน อำนาจ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงนาม ทั้งหมดนี้เพื่อลดความยุ่งยากในการทำธุรกรรม มีประสิทธิภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้น น่าเชื่อถือ และปลอดภัย รวมทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างนิติบุคคลและธนาคารพานิชย์ให้มากขึ้น

โดยที่ ARV ได้มอบหมายหน่วยงานธุรกิจที่มีชื่อว่า BIND (Bridging, Identity, Network and Data) พัฒนาแพลทฟอร์ม National Corporate Identification หรือ NCID ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการของเอกสารจากรูปแบบกระดาษเป็นในรูปแบบดิจิทัลที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดถัย และเชื่อถือได้ ทำให้การดำเนินการทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการดำเนินงาน 

ล่าสุดได้ทำการลงนามคามร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยการนำนวัตกรรม E-Document และ Digital ID Solution สำหรับนิติบุคคล มาเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมเอกสาร การลงลายชื่อ และการประทับตราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับภาคธุรกิจ รวมถึงช่วยในการพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (digital corporate KYC) และการตรวจสอบการลงนามของธนาคาร ทั้งหมดนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นการยกระดับการทำธุรกรรมให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  เป็นการทำงานร่วมกันโดยตรง ระหว่างนิติบุคคล เช่น บริษัท องค์กร กับธนาคารพาณิชย์ ทำให้ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำธุรกรรม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ซึ่งกรุงไทยเป็นธนาคารแรกที่นำระบบ NCID มาใช้ในการเปิดบัญชีนิติบุคลให้กับบริษัท ARV โดยมีแผนจะขยายความร่วมมือไปยังบริษัทอื่นๆ ในเครือปตท.ต่อไป

คณะแกดกวน #teamgadguan

วงศธร ปิ่นเจริญทอง (WST)

สถาปนิก กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แต่จะเป็นอะไรอีกดีอันนี้ค่อยคิดเพิ่ม :)