ข่าวประชาสัมพันธ์

จาก​ CPF IT สู่ AXONS ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อนำไทยสู่ “ครัวของโลก”

การเกษตร ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ด้วยผลผลิต ด้วยความต้องการด้านอาหารในตลาดโลก แต่เทคโนโลยีทุกแขนงตอนนี้ กำลังเปลี่ยนแปลงทุกวงการจนทิ้งคนที่เปลี่ยนไม่ทัน หนึ่งในองค์กรที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำเกษตรเสมอมาอย่าง CPF IT หน่วยงานย่อยของ CPF บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2522 ในฐานะผู้พัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานร่วมกับธุรกิจภายใน มีเป้าหมายในการหาวิธีการพัฒนาต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของวงการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

จาก CPF IT ถึงเวลาแล้วที่องค์ความรู้ที่สะสมมากว่า 40 ปี จะเปลี่ยนการเกษตรที่ใช้ภูมิปัญญาผสมโชคชะตาจากลมฟ้า อากาศ ให้กลายเป็นเกษตรที่เก็บรายละเอียด รู้ทิศทางตลาด รู้วิธีลดความเสี่ยง ต้นทุนที่สมเหตุสมผล เริ่มด้วยการเปลี่ยนชื่อเป็น AXONS ที่เป็นชื่อเดียวกับระบบเซลล์ประสาทที่ใช้เชื่อมระบบในร่างกาย เสมือนการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมกับการเกษตร 

AXONS มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทตโนโลยี ที่ทำมารองรับการใช้งานภายในของ​ CP และคู่ค้า สามารถสั่งตัดการใช้งานให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก การปศุสัตว์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้ครบวงจร ลดความเสียงเรื่องโรค / สภาพตลาดที่อาจไม่เอื้อกับผลผลิต / การจัดการขณะเพาะปลูกหรือเลี้ยงดู / การจัดการพื้นที่ใช้งานการเกษตร ฯลฯ ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตกรไม่ต้องใช้ความรู้เดิม ๆ การเดา และเสียหายจากปัจจัยควบคุมไม่ได้อย่างลมฟ้า อากาศ 

เป้าหมายสูงสุดของ AXONS จึงไม่อยู่ทื่ “กำไร” แต่เป็น “ความยั่งยืน” เพราะ AXONS จะลงทุนไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบ ลูกเล่นที่นำไปใช้งานกับวงการเกษตร ผ่านองค์ความรู้ที่สร้างมาจากทีมโปรแกรมเมอร์ที่ต้องลงไปคลุกคลี ไปกินนอนกับหน้างาน ทั้งหมดกว่า 800 ตำแหน่ง

การรีแบรนด์ครั้งนี้ ถือเป็นการเชิญชวนเกษตกรทั้งประเทศ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่เปิดรับในเทคโนโลยี แต่หมดหวังการทำอาขีพนี้ ให้ลองนำระบบไปใช้งาน แล้วตั้งตัวได้จากการเป็นเกษตกร พาประเทศไทยสู่คำว่า “ครัวของโลก” และยกระดับคุณภาพอาหารโลกอย่างยั่งยืนอีกด้วย

คณะแกดกวน #teamgadguan

วงศธร ปิ่นเจริญทอง (WST)

สถาปนิก กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แต่จะเป็นอะไรอีกดีอันนี้ค่อยคิดเพิ่ม :)