ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 1800 MHz งวดสุดท้ายแก่ กสทช. เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาประเทศต่อไป

ในวันนี้ AWN บริษัทฯ ในเครือ AIS ได้นำส่งเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz (ส่วนแรก) งวดสุดท้ายแก่สำนักงาน กสทช. เป็นจำนวนเงิน 10,963 ล้านบาท เพื่อนำส่งเงินก้อนดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน และนำเงินออกมาใช้ในการยกระดับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย อันเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS ในฐานะรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AWN พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารจาก AWN ได้นำเงินก้อนดังกล่าวมาชำระค่าใบอนุญาตฯ คลื่น 1800 MHz ส่วนแรก (1725-1740/1820-1835 MHz) ซึ่งงวดนี้เป็นงวดที่ 3 หรืองวดสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz โดยมี พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการ กสทช. เป็นผู้รับมอบเงินค่าใบอนุญาตฯ ในวันนี้

หลังจากการเข้าชำระเงินค่าใบอนุญาตฯ เรียบร้อยแล้ว กสทช. จะจัดประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณารายละเอียดของเงิน ก่อนนำส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเงินก้อนนี้จะถูกนำออกมาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะในเรื่องของการเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)