ข่าวประชาสัมพันธ์

dtac จับมือ DEPA และ Telenor เปิดตัว SafeInternetForKid.com แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์

dtac ประกาศความร่วมมือกับ Telenor Group และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อนำเสนอแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ SafeInternetForKid.com เพื่อช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูดูแลบุตรหลานและเยาวชน รับมือกับความเสี่ยงจากภัยร้ายบนโลกออนไลน์ และสร้างภูมิคุ้มกันต่อโลกดิจิทัล ให้บุตรหลานสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมยุคดิจิทัลได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืนในอนาคต

โครงการ SafeInternetForKid.com เป็นชุดการเรียนรู้ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นโดย Parent Zone ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจากประเทศอังกฤษ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ปกครอง พ่อแม่ และคุณครู สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเด็ก ๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากอินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกัน ก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องตนเองจากความเสี่ยงในโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ไปกว่า 13 ประเทศทั่วโลกโดย Telenor Group และในประเทศไทยเอง Telenor Group ได้จับมือร่วมกับ dtac เพื่อเป็นตัวกลางในการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้นี้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำชุดการเรียนรู้นี้ให้เป็นภาษาไทยทั้งหมด รวมถึงได้ร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Econ Chula) เพื่อทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทั้งเยาวชนและครู และร่วมมือกับ insKRU (อินสครู) ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพให้กับครูรุ่นใหม่ เพื่อทำการศึกษาความเข้าใจและความต้องการของครูในการเรียนการสอนเรื่อง Digital Resillience ให้แก่นักเรียนเพิ่มเติมด้วย

นอกจากความร่วมมือกับสองหน่วยงานข้างต้นแล้ว dtac ยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ จัดค่าย “Young Safe Internet Leader Camp” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้การสนับสนุนของ DEPA และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเสริมศักยภาพให้สามารถเป็นแกนนำเรื่อง Safe Internet ด้วยทักษะต่าง ๆ เพื่อนำทักษะและความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และทักษะในโรงเรียนของตัวเองต่อไป โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 18-20 ตุลาคมนี้ ที่ dtac House อาคารจัตุรัสจามจุรี ซึ่งโรงเรียนหรือนักเรียนที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.safeinternet.camp

และเพื่อให้โครงการถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น dtac จึงได้เชิญตัวแทนพ่อแม่มาร่วมสัมภาษณ์และจัดทำเป็นแคมเปญการสื่อสารออนไลน์ Digital Native vs Digital Naïve ด้วยวิดีโอเล่าเรื่องราวอันสุดปวดร้าวของผู้เป็นพ่อและแม่ รวมถึงมีกิจกรรมกิมมิคบนแอปพลิเคชัน LINE ตลอด 7 วัน ตั้งแต่ 13 – 20 กันยายนที่จะถึงนี้ เพื่อสร้างความตระหนกให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจถึงความสำคัญของโครงการ และช่วยผลักดันให้มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันออนไลน์อย่างยั่งยืนด้วยชุดการเรียนรู้นี้

ชุดการเรียนรู้ SafeInternetForKid.com พร้อมให้บริการประชาชนชาวไทยแล้วตั้งแต่วันนี้ และสำหรับโรงเรียนที่สนใจนำชุดการเรียนรู้นี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน สามารถสอบถามและติดต่อขอรับชุดการเรียนการสอนได้ที่ sustainabilitydept@dtac.co.th

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)